Velkommen til skogeierportalen!

Vi lanserer nå skogeierportal for våre andelseiere. På årsoppgaven over andelskapital som du har fått tilsendt vil du finne brukernavn og passord for pålogging.

Målsetting
Hovedmålet med skogeierportalen er at du som andelseier skal kunne hente opp dine personlige opplysninger via web – og at skogeierportalen skal være minst like funksjonell og brukervennlig som en nettbank. I skogeierportalen vil du finne opplysninger knyttet til ditt andelseierskap i Mjøsen Skog. Dette er opplysninger som ikke tidligere har vært tilgjengelig elektronisk for deg som andelseier.

Vi har i flere år hatt data knyttet til virkesomsetningen tilgjengelig via Skogdatas skogeierweb. Denne tjenesten eksisterer fortsatt. Du må fortsatt bruke Skogdatas skogeierweb for å få tak i opplysninger knyttet til virkesomsetning.

Utvikling av skogeierportalen
Dette er første versjon av skogeierportalen. Vi ønsker tilbakemelding fra dere som brukere. Kom med tips til forbedringer og ønsker om funksjonalitet. Vi vil kontinuerlig forbedre skogeierportalen slik at det blir et nyttig verktøy for deg som andelseier.

Nyttig praktisk informasjon
Ved førstegangs pålogging må du endre passord. Legg da inn et personlig passord. Glemmer du passordet er det mulig å få nytt ved å trykke på Glemt passord.

For spørsmål knyttet til innlogging og bruk av skogeierportalen, kontakt Trond Harald Sand på ths@mjosen.no eller 971 92 383.

Lykke til med bruken av skogeierportalen! 

 

 

 

© Copyrights 2012 Cartagena as